The Yea Calling Solipsism

When You'Ve Got Callir1188, Flaunt It.

1-0 till kråkorna

I Japan har man problem med att kråkor äter upp skörden.För att komma till rätta med problemet har man gjort fällor. Fällarna är burar som är 9x9 meter och tre meter höga. I dessa burar har man stängt in kråkor från en annan plats. När kråkor från trakten ser dessa blir de aggressiva på dessa inkräktare och flyger in i buren för att angripa de främmande kråkorna, bara för att själva bli infångade. Nu har det visat sig att de kråkor som lockas in i burarna är kringvandrande kråkor. De bofasta kråkorna genomskådar fällorna och flyger iväg och fortsätter att äta upp skörden.